آگوست 6, 2018
تلخی-گیری-زیتون-با-سود-پرک

تلخی گیری زیتون

تلخی گیری زیتون آماده سازی زیتون برای تلخی گیری قبل از آغاز فرآیند، زیتون های آفت زده، لکه دار و یا سوراخ شده توسط حشرات را […]
تماس با ما