می 6, 2020
تگزاپون

تگزاپون چیست

سدیم لوریل اتر سولفات (SLES) یا تگزاپون، یک ماده شوینده و یک سورفاکتانت آنیونی است که در بسیاری از محصولات مراقبت شخصی (صابون، شامپو، خمیر دندان […]
تماس با ما